miercuri, 31 august 2011

Idei de afaceri/investiţii în Vărzăreştii Noi

Ieri am scris un articol deprimant despre Vărzăreştii Noi, astfel că cred că am rămas dator cu scrierea unui articol pozitiv, în care aş menţiona punctele forte ale satului şi posibilităţile de investiţie în Vărzăreştii Noi. Căci, se ştie bine, că alături de rău se află şi binele, iar satul Vărzăreştii Noi, deşi cîndva a fost un sat înfloritor, are şi la moment un potenţial imens de dezvoltare, poate chiar mai mare decît al multor sate mai mari şi mai vestite din Republica Moldova. Plus că, şi eu mi-aş dori foarte mult ca evoluţia acestui sat să ia din nou o pantă ascendentă.

Vii de pe teritoriul Vărzăreştilor
În primul rînd, chiar dacă dispreţuiesc alcoolul, nu pot să nu recunosc că anume viile şi viticultura sunt şi pot fi drept mina de aur a Vărzăreştilor Noi. Colinele din împrejurul satului, solul fertil, soarele ce luminează şi încălzeşte puternic pământurile satului în decursul celei mai mari părţi a anului, fac ca viţa de vie să îşi găsească aici locul cel mai potrivit pentru creştere.

Or, în continuare pe pământurile satului se află o mulţime de vii, întreţinute şi îngrijite de micii ţărani-proprietari, care sunt adevăraţi profesionişti în viticultură, avînd şi o deosebită plăcere în creşterea viţei de vie. Cum spune unchiul meu, dacă ar trebui în viaţă să se ocupe cu un singur lucru, ar creşte viţă de vie, căci cînd vede cum aceasta creşte şi se dezvoltă frumos, inima mereu i se umple de bucurie şi de viaţă. Astfel că satul are toţi factorii pentru dezvoltarea viticulturii: şi locul este parcă binecuvîntat de Dumnezeu, dar şi în sat se află o mulţime de viticultori talentaţi.

O altă idee de afacere/investiţie ar putea servi redeschiderea brutăriei/micii întreprinderi de panificaţie dintre satele Vărzăreştii Noi şi Pituşca. Pe lîngă faptul că ar avea de la început un mic profit stabil (ar hrăni 2 sate aflate chiar lîngă brutărie), întreprinderea ar putea ajunge, cu un management eficient, să-şi vîndă produsele în întreg raioanele Călăraşi şi Străşeni, şi poate chiar întreaga RM. Şi în plus la asta, femeile din sat sunt adevărate maiestre la coacerea pânii şi diferitor copturi din aluat. Redeschiderea brutăriei nu doar ar lichida lipsa pâinei din sat, care deseori lipseşte, dar şi ar contribui la crearea de noi locuri de muncă, dînd un impuls puternic dezvoltării satului.

O altă idee de afacere ar fi (re)deschiderea fermelor de porci, vite şi păsări. Practic fiecare vărzăreştean deţine păsări la el în ogradă, şi ştie cum să le crească. De asemenea printre vărzăreşteni se află o mulţime ce cresc porci, precum şi au vite. Altfel spus, în sat se află o mulţime de oameni care ar putea lucra foarte bine (plus forţă de muncă ieftină) la nişte ferme de porci, vite sau păsări, dacă acestea s-ar deschide în sat.

Fagure de miere din sat
De menţionat şi că în sat se află o mulţime de prisaci, dacă nu mă greşesc. Cert e că încă din trecut o mulţime de vărzăreşteni s-au ocupat cu apicultura, aceasta fiind o veche ocupaţie a sătenilor, locul satului fiind foarte prielnic pentru creşterea albinelor. Nu ştiu cît de eficientă ar fi o afacere legată de mierea albinelor, dar cred că  satul are un potenţial imens în dezvoltarea apiculturii, dacă s-a investi în acest domeniu.

Şi, în fine, ultima idee care îmi vine, ţine mai mult de un vis de-al meu. Menţionam într-un articol mai vechi de frumuseţea acestor locuri, în care este aşezat satul: pe un picior de plai, pe o gură de rai. De asemenea satul este înconjurat de păduri, în care ar fi fost, şi unii zic că întîlnesc şi acum, căprioare. Or eu cu plăcere, dacă aş avea banii respectivi, aş învesti în crearea unui hotel, pensiune, tabere sau loc de odihnă, în care diferiţi oameni care ar dori să se odihnească de oraş şi de grijile cotidiene ar veni aici, în pădurile Podişului Codrilor, unde te pierzi în imensitatea şi veşnicia naturii, liniştindu-ţi sufletul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu